top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

סדנת חוסן ומים קרים

  • הסתיים
  • 400 שקלים חדשים
  • Shirat Ge'ulim Street

תיאור השירות

סדנה יחודית שבה נעמיק ביתרונות הטמונים בחשיפות למים קרים, נתנסה בתרגולי נשימה מרגיעים ונקנח בטבילה במי קרח


מדיניות ביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של אפרת ארד  עד 7 ימים לפני מועד המוצר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהמוכרת המאשר את הבקשה לביטול העסקה. המוכרת תהא זכאית לבטל את המוצר בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה . זיכוי הרוכש יהיה בניכוי עמלות החיוב והזיכוי.הקונה יהא זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעבור המוצר. ​ ביטול העסקה בטווח זמן של 7 ימים לפני קיום המוצר ועד 3 ימים טרם קיום המוצר תאפשר לרוכש לנצל את הכרטיס שרכש למוצר (סדנה) במועד אחר. ביטול של עד  24 שעות לפני קיום המוצר תאפשר לקונה להעביר את הכרטיס שרכש לאדם אחר. שירות לקוחות  1eftatarad@gmail.com בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המוכרת באימייל או בטלפון שמספרו 054-7998806.


פרטי איש הקשר

  • שירת גאולים 19, Herzliya, Israel


bottom of page